Tài khoản thanh toán

15:57 25/06/2018

1. Ngân hàng Vietcombank

- Số tài khoản: 0181 0033 14820

- Chủ tài khoản: Nguyễn Minh Dương

- Chi nhánh: Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

2. Ngân hàng BIDV

- Số tài khoản: 3681 0000 185 572

- Chủ tài khoản: Nguyễn Minh Dương

- Chi nhánh: Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

3. Ngân hàng Techcombank

- Số tài khoản: 1902 2914 184 015

- Chủ tài khoản: Nguyễn Minh Dương

- Chi nhánh: Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

4. Ngân hàng Sacombank

- Số tài khoản: 0601 2670 1686

- Chủ tài khoản: Nguyễn Minh Dương

- Chi nhánh: Bà Quẹo, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh